Fialová jeskyně - leží v SV části spodní etáže lomu, na úpatí hlavní lomové stěny, asi 6 m pod balvanitým závalem velkého suťového kuželu. Celá jeskyně představuje jednu přes 100 metru dlouhou chodbu s řadou úzkých propástek a jedním nízkým domkem, pouze 1 metr vysokým. V této prostoře se nalézá na stěnách aragonit (drobné jehličky do 3 mm). Hloubka jeskyně je cca 46 metrů. V době, kdy bylo původní ústí jeskyně volné, patřila tato jeskyně k těm, kde je špatná cirkulace vzduchu. Členové ZO ČSS 1-06 obnovili vstup do jeskyně prokopáním blízké plazivky, která je odbočkou z prostory těsně za závalem a tak se podařilo obejít zával suťáku přirozenou cestou.