Netopýří jeskyně - vchod leží u úpatí svážné v lomové stěně, za velkým vápencovým blokem a je uzamčen. Jeskyni tvoří patro prostorných chodeb, přecházejících do svislých dutin, většinou se zužujících, které těsně sousedí se zbytky II., III. a IV. sluje. Asi po dvaceti metrech vyúsťuje jedna s hlavních souběžných chodeb do klenby velkého Netopýřího dómu. Druhou se dostaneme na okraj stropu Netopýřího dómu v místech, kde po přešlápnutí na protější stěny dómu se dalo sestoupit na jeho dno – dnes je zde instalován kovový žebřík.

V roce osmdesátých letech se podařilo Netopýří dóm propojit úzkou plazivkou se zbytkem III. sluje na povrchu a tak měla jeskyně ještě druhý vchod (dnes zazděný).

 

Roku 1984 se podařilo členům Speleologického klubu Praha proniknout prolongačním výkopem z Netopýřího dómu do soustavy pěti dómu, které tvoří III. patro podzemních prostor a od II. patra - dómovitých prostor Srbských jeskyní je dělí pouze pětimetrová suťová zátka.

Rotundě