Sluje - směrem na S od Netopýří j. jsou zbytky II., III. a IV. sluje ( podle J. Petrboka označováno jako Chlumské sluje) kde byly bohaté nálezy kosterních zbytků zvířat doby ledové. Spodní části těchto slují jsou zakryty balvany a sutí z lomu. Dnes již víme, že tyto strmě klesajicí zcela neodkryté neprůlezné dutiny směřují k prostorám Netopýři jeskyně a napojují se na ni.

V jejich blízkosti byla i I. sluj, kde to přesně ale bylo dnes již nevíme. Ale V. sluj byla údajně v prostoru mezi Krápníkovou jeskyní a komínem do Homolova dómu Srbských jeskyní. Byla zcela odtěžena.

VI. sluj byla v zadní části lomu. Původně se dochovala jenom jako malá jeskyně se sedimenty bohatými na osteologické nálezy. Koncem šedesátých let v VI. sluji kopal Vl. Lysenko s kamarády a vyprázdnil od jílovitých sedimentů plazivkovitou chodbu v délce asi 60 metrů. V odbobí 1970 a 1971 po velmi krátkou dobu byla v lomu obnovena těžba, během které postoupila těžební fronta v zadní SZ části natolik kupředu, že celá VI. sluj byla odtěžena.

Tento snímek je z doby, kdy ještě nedošlo k odtěžení té části, kterou vede na spodní etáž svážná a IV. sluj byla zkoumána shora.

Závrt se vytvořil v místech dnes již odtěžených, někde blíže do lomu, než je vchod do plazivek. Jak je ze snímku patrno, nebyla ještě svážná.

V