OSTATNÍ KRASOVÉ DUTINY – v lomu na Chlumu jsou ještě tyto jeskyně a zajímavosti:

  1. Ve vrcholové části hlavní lomové stěny je jeskyně Skalní skrýš
  2. V lomové stěně mezi střední a spodní etáží lomu v blízkosti, poblíž hlavní stěny je zbytek Krápníkové jeskyně, která byla před postupem hlavní lomové stěny, propojena plazivkou (dochovalo se jenom torzo) s Fialovou jeskyní
  3. V západní části lomu za suťovým kuželem je zbytek z části odtěžené Kalcitové jeskyně
  4. V době částečné obnovy těžby, byl v zadní části lomu odtěžen krasový komín
  5. V zadní části lomu jsou dnes z části zavalené a z části zazděné krátké štoly, které byly vyraženy v šedesátých letech a provedena zde cvičná montáž výztuže. To jedné štoly je vysypán sediment z krátké krasové dutiny – to je práce speleologů. Jinak současný stav je důsledek lidí, kteří sem chodili rabovat výztuž jako zdroj materiálu pro své stavby. Štoly známe ještě průchodné až volné rostlé čelby.
  6. Před dvěma třemi roky vznikl v zadní části lomu propad, který je na široké puklině zcela vyplněné hlínou. V propadu bylo námi sondováno.