Další zajímavé jeskyně ve skalních stěnách a rokli nad Berounkou
  1. jeskyně ve skalních stěnách nad Berounkou
  2. Zajímavé jsou mimo j. Barrandovu, j. Galerie, též j. Jezerní, ale i celá plejáda dalších malých jeskyní jako jsou j. Vyhlídka, j. Nad Galerií, j. Nad Jezerní a další. Protože však leží v ochranářsky zajímavém, cenném a tudíž velmi chráněném prostoru, nelze zde provádět žádnou průzkumnou činnost, která by ve svém důsledku měnila stávající stav. V roce 1971 v rámci námi pořádané Letní výcvikové školy speleologů jsme tyto jeskyně mapovali. A i při těchto pracích byla podmínka, že zde nebudou stabilizované měřičské body. Většina těchto jeskyní i když mnohokráte překopaných, je pod archeologickou ochranou.

    Jeskyně Vyhlídka

     

  3. jeskyně v rokli na Chlum

Zde naleznete opět velmi zajímavé jeskyně, jako j. Úzkou, j. Patrovou, j. Podpatrovou, výše položenou j. Hájkovu nebo též zvanou Nová. Také zde byly prováděny v dávné minulosti archeologické výkopy a ochranný režim v těchto jeskyních vylučuje prolongační výkopy.

jeskyně Patrová