Jeskyně sv. Prokopa

 

„ V hlubočepském Prokopském údolí kdysi bývala přírodní krasová jeskyně,

zvaná též Svatoprokopská. Byla dlouhá 120 metrů a v 18.století byl při ní

postaven kostelík a příbytek poustevníka. Jeskyně se tak stala poutním místem,

ale pozdější těžbou vápence byla narušena a za 2. světové války a po

ní upravena pro vojenské účely, když v roce 1943 při okupaci zde

Němci začali uskutečňovat projekt podzemní továrny Junkers. Po

válce se prostory jeskyně dostaly pod správu čs. armády a dodnes

je jejich vnitřní zařízení včetně údajné podzemní chodby utajované

a tudíž  veřejnosti nepřístupné.“

                 M.Štraub a J. Lenková  - Tajemné podzemí I. díl Praha  

 

Co k tomuto textu říci? Snad jenom toliko, že nejdříve byla Svatoprokopská j.

odtěžena, zde založeným lomem. V lomové stěně zůstala ještě v r. 1968 mělká

krasová kapsa, kterou jsem si prohlédl. Nic jiného z jeskyních prostor nezbylo.

Němci zde opravdu razili rozsáhlý podzemní objekt, který po válce převzala čs.

armáda, která v budování podzemí pokračovala a stále jej užívá. V žádném

případě však novodobé podzemí nevzniklo úpravou Svatoprokopské jeskyně,

která byla dávno předtím odlámána. Vojáci za války přišli do lomu, který již

netěžil. K prohlédnutí krasové kapsy nezbylo než aby zvláštní oddělení podniku

Stavební geologie pro mne vykorespondovalo povolení vstupu do objekt. Potom

s doprovodem jsem došel k lomové stěně a slezl ku krasové kapse. Kreslit a

fotit nepřipadalo v úvahu.

 

Pozor na knihy Tajemné podzemí – pro značné množství indicií škodí zdraví.

 

Za vytrvalost vás zvu na výstavu Podzemní Praha ( www.nautilus.cz ), kde

je historický pohled na jeskyni, ale i fotky čelisti pračlověka v této jeskyni

v minulosti nalezené.

                                                                       Vladimír Vojíř