Nádherné klenutí důlních chodeb vzbuzuje obdiv.

© foto Vladimír Vojíř