KRYT V ŠÁRCE

 

 

 

                

Jedná se o podzemní systém, který tvoří dvě souběžné chodby se 4 kolmými spojkami, přičemž 3 jsou ještě propojeny chodbou v příčném směru. Délka sytému, který byl ještě spojen s plošinou svážnou chodbou (dnes zasypanou), je cca 400 m.

Ihned za vstupní prostorem po několika metrech je protitlaková šikana, za kterou chodba pokračuje dále. Takto vypadá profil všech chodeb

Zde jsme v prostoře poblíž svážně, místě, kde jsme nalézali četné stopy po feťácích.

 

 

Vstup do krytu jsme na objednávku Magistrátu hl. m. Prahy uzavřeli, přičemž návštěvu pro vážné zájemce lze zařídit. Nesnažte se proto násilně vnikat dovnitř, škody, které vznikají jdou na úkor řady jiných aktivit, které by vám byli určitě milé.

ZPĚT