PODZEMÍ NEBOZÍZKU NA PETŘÍNĚ

Na Nebozízku se setkáváme se štolami starými (1848) jako jsou IX. A X. i novými XX. (1969) a XXI. (1984). Štola IX. - Vodní v těsné blízkosti tělesa lanové dráhy je vcelku malou, ale štola X. - Schustova (původně r. 1846 na těžbu uhlí, později zavalena a v r. 1969 GEOINDUSTRIA vyzmáhala krátký úsek asi 49 m). Po sesuvu na Nebozízku v r. 1965 v rámci sanace lsesuvu byla vyražena štola XX. - Vodní galérie (1969) v délce 341m k odvodnění sesuvného území. V roce 1984 byla vyražena štola XXI. A ta měla jímat pomocí spojných vrtů vodu ze štol IX., X., a XX.. Navíc měla pomocí velkého množství dovrchních vrtů jímat další vody. Z celého množství vrtů však nevytéká prakticky žádná voda a tato štola je velice spornou stavbou pro řešení odvodnění Nebozízku.

Štola XX.- Velká vodní galérie je kruhového profilu a byla ražena na vodonosném rozhraní hornin Petřína. V některých místech proniká obezdívkou štoly voda s příměsí železa, které vytvářejí rudé náteky a krápníky.

 

 

Štola XXI. Pro velké množství vrtů a od nich svedených hadic nese přezdívku "Chobotárna".

Průtočnost vrtů, zejména spojovacích s výše položenými štolami, musí být prvidelně kotrolována a prováděna údržba, aby se tak předešlo nekotrolovatelnému působení podzemní vody a následné narušení stability svahů Petřína.

Pokud si chcete prohlédnout několik snímků ze štoly XX. a XXI., jsou pro vás připraveny zde. První snímek je ze štoly XX. a zbývající ze štoly XXI. Velkým problémem ucpávání vrtů je průnik vlasových kořenů, které dokáží udělat až několik metrů dlouhý provazec a ten na sebe nachytává jílovité částice z vody. Když štolu čistíme, tak odstraňujeme vše vysrážené a usazené.

 

ZPĚT