PETŘÍN

Petřín představuje komplex zahrad na území Petřínského vrchu. Patří sem Strahovská zahrada, Lobkovická zahrada, Seminářská zahrada, Petřínské sady a Kinského zahrada. Celkem je na Petříně 20 historických a 3 novodobé štoly, které z převážné většiny jímají podzemní vody a odvádějí je ve třech systémech odvodnění. Severní systém odvodnění (Strahovská zahrada, Strahovský klášter a Lobkovická zahrada), Odvodnění Nebozízku (Petřínské sady a Seminářská zahrada) a Jižní systém odvodnění (Kinského zahrada).

V roce 1999 když jsme řešili problém obnovení pramene Petřínka, který se ztratil, rozšířili jsme vyhledávací průzkum do okolí v Seminářské zahradě. Podařilo se nám daleko od Petřínky ve stráni nalézt další historickou štolu, kterou dosud neodhalily žádné průzkumné práce. Voda z této štoly je přiváděna do studánky Petřínka.

 

 

KINSKÁ ZAHRADA

NEBOZÍZEK

SEMINÁŘSKÁ ZAHRADA

STRAHOVSKÁ ZAHRADA A LOBKOVICKÁ

KLÁŠTER PREMONSTRÁTŮ NA STRAHOVĚ

ZPĚT