PODZEMÍ KOSTELA SV. JANA Z NEPOMUKU  NA SKALCE

 

  Vypracováním projektu na stavbu kostela v místě původní kapličky ve vinici Skalka, byl pověřen  Kilián Ignác Dientzenhofer. K položení základního kamene došlo v r. 1730 a již v r. 1738 byl kostel dokončen. Byli jsme požádáni o průzkum podzemí, se zaměřením na zjištění tras odvodu dešťové vody od okapových svodů a předpokládaných dutin pod schodištěm do hlavního vchodu do kostela. Mimo to, že část kostela je podsklepena - ve sklepě se nalézá i stará studna, nebylo známo jak je řešeno odvodnění, ani jak je provedeno založení kostela. Bylo zjištěno, že podél průčelí kostela, pod hlavním vchodem a vrcholem schodiště probíhá malorozměrová, leč průlezná zděná chodba a klesá spadištěm do dalšího pokračování.  Z nejnižšího místa byla původně vyústěna do terénu. Až v době vzniku současné Vyšehradské ulice a v ní zbudované městské kanalizace došlo k napojení na kanalizační stoku.

   Uvnitř odpadní chodby byla nalezena kaverna, ale i ústí průtočného a volného kanálku, který směřoval z hlouby pod kostelem - pravděpodobně se jedná o bezpečnostní přeliv od staré studny pod kostelem. Provedli jsme pročištění celého systému. Nalezená kaverna pravděpodobně vznikla sesednutím zásypu mezi zdivem základů kostela a monumentálním schodištěm k hlavnímu vstupu. Domníváme se, že odvodňovací a odpadní chodba vznikla ve stejné době jako došlo k výstavbě schodiště, tj. v r. 1776.

 

  Horní chodba ke spadišti před vyčištěním

Vzniklá kaverna mezi základem kostela Její vznik vodním výmolem se nepotvrdil Pohyb podzemím  možný pouze po kolenou