ARCIBISKUPSKÝ ZÁMEK V DOLNÍCH BŘEŽANECH

Původně renesanční zámek vzniklý přestavbou z tvrze, leží uvnitř rozlehlého parku (4ha), v r. 1715 koupil Břežany pražský arcibiskup František Ferdinand, hrabě z Künburku a připojil jej k panství Arcibiskupství pražského. V držení arcibiskupství byl nepřetržitě až do r. 1945. Údajně zde v období 1945 až 1951 pobýval arcibiskup Beran.

  Od r. 1960 do 30.6.1992 zde sídlily pohotovostní pluky a "červené barety" ministerstva vnitra. Cvičné prostory, ubikace a různé zázemí pro obrněná vozidla devastovala původní park. V rámci restitucí byl zámek navrácen Arcibiskupství pražskému.

   Naším úkolem bylo v r. 2003 provést průzkum údajné staré štoly dávného zlatorudného dolu. Vstup do štoly měl být zatopen a upraven jako pramen. Rovněž jsme dokumentovali zdejší vodohospodářské prvky. Zjistili jsme, že se nejedná o důl, ale pouze pramen se sběrnou jímkou. Pramen nyní nese jméno Vojtěch.  

 

  Geofyzici                                                        Vstup do sběrné jímky pramene Vojtěch                      Hloubená sonda