SVĚTLUŠKA

Tato kruhová věžička ve stylu staveb architekta Plečnika, je vstupní objekt do stejnojmenné štoly, vyražené ve 20. letech našeho století a dokončené v r. 1930 jako jímací štola pro posílení historického hradního vodovodu. Svodné potrubí od štoly bylo v 50. letech přivedeno do v té době zřízené vodárny u Ruzyňské ulice a až do roku 1974 sloužila Světluška jako zdroj pitné vody vodovodu Ruzyň. Od r. 1956 do r. 1997 byla Světluška ve správě Pražských vodáren, které o ni prakticky nepečovaly a celý objekt upadal. Dveře byly vylamovány, poškozováno zdivo a do štoly bylo nanošeno i několik zahradních laviček. Postupně jsme štolu několikráte vyčistili, osadili nové ocelové dveře.

V současné době je štola opět v držení Správy Pražského hradu, jako součást systému historického hradního vodovodu, který dodává Hradu užitkovou vodu.

Dříve, než byla zahájena ražba štoly, byl zde proveden geologický průzkum 1. zeměvrtným oddílem Československé armády (1922) s použitím první vrtné soupravy, která se stala majetkem armády.

Vlastní štola byla tak dokonale provedena po technické stránce, že obezdívka stěn i vybetonovaná počva působí dojmem právě před několika dny dodělaného díla a nikoliv stavby více než půl století staré. Kvalitní materiál, vše propracováno do detailu. O to více rušivě působí čmáranice feťáků a dalších nezvaných hostů. Ale i hledačů nesmyslných chodeb k Markétě i jinam, kteří až po vybourání zdiva v nejzazší části štoly zjistili, že cesta dál nevede. Není problém pro vážné zájemce sem uskutečnit exkurzi, ale je hloupost a vandalizmus se sem dobývat silou. Dotazy na E-mail: [email protected]

Text a foto © V.Vojíř

ZPĚT