Zde jsme v historické chodbě z doby J. D. Orsi

© foto: Vladimír Vojíř