Zde jsme v jímací pramenní komoře, která se dochovala ve velmi dobrém stavu

© foto: Vladimír Vojíř