TERNI – CASCATA DELLE MARMORE

© foto a text Vladimír Vojíř

Asi dva kilometry od okraje města Terni je mimořádná turistická atrakce, které jsme nedokázali odolat. O to více, že jsme i několikráte za den kolem projížděli z místa našeho ubytování v roce 1987. To jsme zde byli na pozvání jeskyňářů z Terni. V roce 1996 jsem toto místo navštívil znovu.

Je to 165 m vysoký vodopád, který se zde řítí s patřičným hukotem do údolí k silnici. Řítí se však pouze v sobotu a v neděli a v pevně stanovených hodinách. Jako předzvěst, že se začne řítit dolů je jekot sirén, které varují osoby nalézající se v jednotlivých travertinových kaskádových jezírkách. Je zde totiž mimořádně pěkné koupání.

Vodopád vznikl přibližně 271 př.n.l. a to přičiněním Římanů. Zregulovali nahoře tekoucí říčku, vytvořili nádherné jezero o velikosti několika kilometrů - Lago di Piediluco - a vodu z jezera odvedli na skalní okraj, kde ji ponechali volně padat vodopádem do údolí.

Na počátku minulého století uvažovali radní z Terni jak využít energii vodopádu. Zřídili nahoře dvě stavidla, která umožňují jednak pouštět vodu do Římany vytvořeného vodopádu a druhé, které přepouští vodu do velkého potrubí, vedeného o několik set metrů stranou dolů do elektrárny. A tak je stavidlo k vodopádu většinou uzavřeno a voda teče do elektrárny. V sobotu a v neděli se několikrát za den otevírá stavidlo u vodopádů a zavírá přívod k elektrárně. Potom vždy asi 30 minut se můžete kochat pohledem na impozantní vodopád. V turistické sezóně bývá pouštěn častěji s přihlédnutím na situaci v energetické síti. Rovněž v nočních hodinách, kdy bývá i osvětlen.