Za 2. světové války zde německá armáda zřídila podzemní továrnu „Nautilus“. V tomto místě byla

odtěžena část masivu i s polovinou komory po předchozí těžbě.

© foto Vladimír Vojíř